ప్రతి నెల మొదటి ఆదివారం మా హాస్పిటల్ నందు రూ: 1800 /- విలువ గల షుగర్, థైరాయిడ్(TSH), కొలెస్ట్రాల్(Lipid Profile), కిడ్నీ పరీక్ష (S.creatin) HBA1C, B.P, పరీక్షలు కేవలం రూ:” 500 ” /- లకే నిర్వహించబడును, ఈ పరీక్షలు ఉదయం 6 గంటలు నుండి మధ్యాన్నం 1 గంట వరకు నిర్వహించబడును.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *